25.04.2019 10:05:31

Aktionæroverenskomst

Størstedelen af aktierne i Lån & Spar er ejet af institutionelle investorer og faglige organisationer. De faglige organisationer har indgået aktionæroverenskomster, der betyder, at deres aktier normalt kun omsættes inden for denne kreds af aktionærer.

Medlemmer af aktionæroverenskomsten:

  • Statstjenestemændene 1 og 2 - samt alle dertil knyttede institutioner og virksomheder.
  • Lærernes centralorganisation - samt alle dertil knyttede institutioner og virksomheder.
  • Akademikernes centralorganisation - samt alle dertil knyttede institutioner og virksomheder.
  • Dansk sygeplejeråd - samt alle dertil knyttede institutioner og virksomheder.
  • Politiforbundet - samt alle dertil knyttede institutioner og virksomheder.
  • FTF - samt alle dertil knyttede institutioner og virksomheder.
  • Institutionelle investorer.