18.06.2019 06:38:08

Corporate Social Responsibility (CSR) i Lån & Spar Bank  • 7. februar 2019
  • Corporate Social Responsibility (CSR) i Lån & Spar 2018

    Lån & Spar Bank er et 100% dansk pengeinstitut. Vores bestyrelse er - på nær de fire medarbejdervalgte medlemmer - sammensat af repræsentanter fra danske fagforbund, og størstedelen af bankens børsnoterede aktier er ejet af fagforbundene.

    Læs mere