Sat May 26 19:36:19 CEST 2018

Direktionen i Lån & Spar Bank


Administrerende direktør

Navn:John Christiansen


Tiltrådt:01.02.2007

Stillingsbetegnelse:Administrerende direktør

Bestyrelseshverv:Næstformand:
Skandinavisk Data Center A/S
Lokale Pengeinstitutter

Bestyrelsesmedlem:FinansDanmark
KAB
VP Securities
Totalkredit

Andre tillidshverv:Repræsentantskabsmedlem Det Private Beredskab

Uddannelse:Bankuddannet
Merkonom i Finansiering og Kreditvæsen
Stats.aut. ejendomsmægler
Bankdirektør

Navn:Jesper Schiøler


Tiltrådt:01.11 1990

Udnævnt til bankdirektør: 01.10.2005

Stillingsbetegnelse:Bankdirektør

Bestyrelseshverv:Formand:
BOKIS

Bestyrelsesmedlem:Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører

Uddannelse:Bankuddannet
HD i Afsætning fra CBS
Executive MBA fra Scandinavian International Management Institute (SIMI)
Se også...

Bestyrelsen i Lån & Spar Bank

Organisationsdiagram