18.06.2019 06:51:48

Direktionen i Lån & Spar Bank


Administrerende direktør

Navn:John Christiansen


Tiltrådt:01.02.2007

Stillingsbetegnelse:Administrerende direktør

Bestyrelseshverv:Næstformand i Skandinavisk Data Center A/S
Næstformand i Lokale Pengeinstitutter

Bestyrelsesmedlem:FinansDanmark
KAB
VP Securities
Totalkredit
PRAS A/S

Andre tillidshverv:Repræsentantskabsmedlem i Det Private Beredskab

Uddannelse:Bankuddannet
Merkonom i Finansiering og Kreditvæsen
Statsaut. ejendomsmægler
Bankdirektør

Navn:Jesper Schiøler


Tiltrådt:01.11 1990

Udnævnt til bankdirektør: 01.10.2005

Stillingsbetegnelse:Bankdirektør

Bestyrelseshverv:Næstformand i BOKIS

Bestyrelsesmedlem:Letpension

Uddannelse:Bankuddannet
HD i Afsætning fra CBS
Executive MBA fra Scandinavian International Management Institute (SIMI)
Se også...

Bestyrelsen i Lån & Spar Bank

Organisationsdiagram